Linus3230

Plejd - Mer uppsida

Lång
NGM:PLEJD   PLEJD
Plejd ser väldigt intressant ut, dels har vi testat av ett område som är oerhört starkt och ej vill brytas, just nu dansar vi även på 61,8 fibben vilket brukar vara en vändningspunkt. Jag vill inte att blå zon bryts, då blir hela analysen felaktig.

Vi har även brutit oss upp ur den fallande trenden och jag ser inte mycket annat än att vi ska testa motståndszonen kring 320-330 SEK .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.