Fugista

TA PLEJD (PLEJD) 4h

NGM:PLEJD   PLEJD
Vill ta entry när vi stänger över EMA25. Ur ett större elliot wave perspektiv kan vi identlifera att rekylvåg C bör vara avslutad. MACD skifte har skett som tyder på god momentum framöver

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.