MommElridi

BULL - Plug Power

Lång
NASDAQ:PLUG   Plug Power, Inc.
Plug Power har tagit mycket stryk i år, och har bildat en bullflag.
En tydlig trendlinje där det går att göra många bra swing-trades.

Nästa motstånd hittar vi på mellan 30-32usd detta resulterar i en uppsida minst 63%.
Stödet hittar vi runt 15usd.

R/R-kvot 5,2

Vi har även nu under en stor period gått över 5:e vågen i "Elliot wave" och bode få ett skifte.


Risker: Bolaget är fortfarande högt skuldsatt och går inte i vinst än.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.