MommElridi

BULL - Plug Power

Lång
NASDAQ:PLUG   Plug Power, Inc
Plug Power har tagit mycket stryk i år, och har bildat en bullflag.
En tydlig trendlinje där det går att göra många bra swing-trades.

Nästa motstånd hittar vi på mellan 30-32usd detta resulterar i en uppsida minst 63%.
Stödet hittar vi runt 15usd.

R/R-kvot 5,2

Vi har även nu under en stor period gått över 5:e vågen i "Elliot wave" och bode få ett skifte.


Risker: Bolaget är fortfarande högt skuldsatt och går inte i vinst än.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.