OMXCOP:PNDORA   PANDORA A/S
Hoppades på en bit till men fegar ur på grund av den fina dubbeltoppen i kombination med min signal från RSI trendlinjen.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.