OMXSTO:PNDX_B   PANDOX AB SER. B
Pandox: har den gått in i en brantare kanal upp? Lägger en liten köporder 189. Lite fundersam över låg volym. Men samtidigt har den inga stora köpvolymer.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.