OMXSTO:PRCO_B   PRECIO FISHBONE AB SER. B
Misstänker att vi skall ner en bit, sålde på 29,6.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.