Investoz

PRECISE BIOMETRICS

Lång
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:PREC   PRECISE BIOMETRICS AB
Enligt Elliot wave teorin så rör sig kursen i en 5-vågors sekvens i trendens riktning. Är de inte helt uppenbara, så använder jag mig sällan av dessa mönster. Men denna vågsekvens är så tydlig som den kan bli!

Tanken bakom teorin är följande:
De olika vågorna symboliserar marknadens olika faser och byggs på marknadens psykologi.
Våg 1 är den första uppgången efter ett stort fall. Denna våg kan se ut lite hur som helst.
Våg 3 är oftast den längsta vågen och innefattar oftast den långa uppgångsfasen då marknaden tuggar sig uppåt stabilt under en lång tid.
Våg 5 kallas oftast för eufori-fasen. Denna våg är ofta kort men intensiv och brant. Det är den sista fasen då alla tror att priset skall upp och ingen längre tror på nedgång.

Marknaden ser ut att ha bottnat idag och gjorde en uppstuds från nedre trendkanalen.
Kanske är marknaden redo för 5:e fasen?
Handel aktiv
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.