Investoz

PRECISE BIOMETRICS AB

Lång
OMXSTO:PREC   PRECISE BIOMETRICS AB
Detta är fjärde gången Precise Biometrics fallit kraftigt under en lång period och befinner sig ännu en gång på bottennivåer av sin totala range som ligger mellan spannen 0,57 - 9,44 kr .

Denna period är den absolut längsta nedgången Precise Bionetrics någonsin har haft! Mäter man nedgången om man hade köpt det absoluta toppen så hade man förlorat vid ett tillfälle -92 % av kapitalet och vid två andra tillfällen
-85 %. Denna nedgång som hade sin början den 26 oktober 2015 är nu på -88% totalt om man hade köpt toppen på 9,44. Frågan är om även denna nedgång är påväg mot ett tapp på -92 % innan kursen återhämtar sig?
Uppgången efter dessa fall har hittills varit aggressiva och kortvariga i jämförelse med nedgångarna, + 645 %, +723 % respektive +1164 %. Nästa uppgång beräknas vara mellan +387 % och + 751 %.

Vad som gör detta intressant är att perioden för kraftig uppgång uppstår när kursen har fallit 98% av den föregående periods lägsta punkt till föregående periods högsta punkt!
Nästa lägsta punkt beräknas vara mellan 0,91 - 0,99kr!

Det tre lägsta punkterna genom historien har varit 0,57 kr , 0,63 kr och 0,76 kr .

Kan man vänta sig en ny kraftig uppgång? Sannolikt, ja!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.