Luspank

Profilgruppen uppdatering

Lång
Luspank Uppdaterad   
OMXSTO:PROF_B   PROFILGRUPPEN AB SER. B
Alltid lite nervöst med rapport men det verkar som resan fortsätter.
Order avbruten:
Såg ett förslag om nyemision, hoppar av, gjorde 16% får va nöjd för nu.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.