OMXSTO:PROMO   PROMORE PHARMA AB
Låg värderat bolag som lär växa inom kort :)