inboxmover

RADA Electronic Industries Ltd

Lång
NASDAQ:RADA   RADA Electronic Industries Ltd
RADA Electronic Industries Ltd

Ett Israel företag som handlas på USA börsen, verksamhet inom satelliter och radar. Bröt upp ovanför kanaltaket som nu verkar blivit ett stöd, även volymprofilen indikerar att just vid denna kurs finns det mycket likviditet från uppgången som kursen nu sjunkit ned till. Sista börsdagen hade inte mycket volym, men var en uppgång. skulle uppgången fortsätta så skulle detta kunna vara en brantare stigningstakt men då måste mer volym komma in för att gå över tidigare topp.

Tittar man på veckodiagram så ställer man sig frågan om nedgången verkligen är klar.

En stapel är en dag

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.