Linus3230

Ratos - Möjlighet för uppsida

Lång
OMXSTO:RATO_B   RATOS AB SER. B
41-42 kronor verkar vara en fin vändning för Ratos, hade bevakat denna zon ifall vi får ytterligare en vändning. Sätter första target på föregående topp som är markerad med en röd linje
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.