OMXSTO:RATO_B   RATOS AB SER. B
Ratos drog iväg i fredags. OMXS och Dax inlagda som jämförelse

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.