OMXSTO:RAY_B   RAYSEARCH LABORATORIES AB SER. B
Raysarch också på gång men vad händer när gapet är stängt?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.