inboxmover

REALFICTION HOLDING AB, Volymökning från låga nivåer.

Lång
OMXSTO:REALFI   REALFICTION HOLDING AB
REALFICTION HOLDING AB, Volymökning från låga nivåer.
Var tidigare idag för låg volym men nu stiger kursen och volymen också.
Svårt att vara ointresserad av kursförändringen.

Svårt att publicera grafer för att mina screening larm gör att jag blir avbruten i textskrivandet.
Får klicka bort en massa larmfönster för att fortsätta skriva.
Skulle publicerat mycket mer om det inte var på detta vis...

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.