OMXSTO:REJL_B   REJLERS AB SER. B
Rejlers brutit sig ur en fint stigande kanal. Vad händer nu? Plockar man hem vinsten och sänker ner den i kanalen igen? Värd att hållas under bevakning.
Kommentera: W graf

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.