jan9011

Rejlers

jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:REJL_B   REJLERS AB SER. B
Rejlers brutit sig ur en fint stigande kanal. Vad händer nu? Plockar man hem vinsten och sänker ner den i kanalen igen? Värd att hållas under bevakning.
Kommentera:
W graf

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.