Momentumstrategi

Vi har hållit oss på MA10 och främst MA20 fenomenalt. Efter en initial uppgång har vi samlat styrka och konsoliderat. Nu har vi brutit ut med en 4,5% uppgång. Ser bra ut för fortsättningen, vi lär glida på MA10 vid fortsatt uppgång. Frågan är om det är för sent för en entry? Kan bli en potential retest elelr så fortsätter vi uppåt här.
Kommentera: Gjorde retest nu!
Kommentera: Vi bröt ner på grund av en avsaknad av volym
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.