Omgjirre

Positiv till Resurs Holding

Lång
OMXSTO:RESURS   RESURS HOLDING AB
Jag är positiv till Resurs Holding.
- Vi ser att köparna kom tillbaka på 27 kr vid corona fallet. Vi får se om det blir så ytligare än gång. Kursen är långt ifrån sina glidande medelvärden och jag tror att vi kommer att se stigande priser här framöver.

Är detta botten?

Pengatrenden
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.