JenAtHome

RNBS 6 kr support idag?

JenAtHome Uppdaterad   
OMXSTO:RNBS   None
RNBS slutar aldrig förvåna. Började handla med den när den låg runt 1-2 kr . Kan den hitta support på 6 kr idag mån tro?
Kommentera: Inte så stora problem att spränga 6 kr. Kommer den hålla 6.06 som support eller rentav högre? Spännande....
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.