JenAtHome

RNBS efter uppgång kommer fall....

OMXSTO:RNBS   None
Efter en period av sju åtta dagars uppgång vände det för RNBS. Frågan är om den kommer fortsätta falla eller om stödet vid ca 3,5 kommer hålla.......
Att zooma ut ibland och titta på dagsvyn ger verkligen perspektiv, speciellt om man sitter och stirrar på tre och fem-minutersvyer,
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.