JenAtHome

RNBS inför måndag den 16 Augusti 2021

OMXSTO:RNBS   RNB RETAIL AND BRANDS AB
Bollingerbandsbredden (här på 15-minutersvy) skvallrar om en större rörelse i antågande. De två senaste gångerna ( 27/7 och 9/8) med BBW på 0,3- 0,4 skedde en uppgång och i rådande stund bjuder både RSI och Volym på svagt uppåt.
Formationen liknar en kil och skulle kunna tyda på en utbrytning uppåt.
Då aktien ligger ganska nära trendlinjen (dagsvy) igen efter en tids både prisökning och prisfall så känns det extra intressant att se vad som kommer ske. Runt den 19-20 Juli kunde man se liknande formation i diagrammet då den kom ner till trendlinjen, den gången steg den.
Jag är dock väldigt försiktigt optimistisk inför morgondagen och skulle helst vilja se lite volym i denna aktie.
Kommentera: OMXS30 faller kraftigt idag och drar med sig det mesta ner i fallet.

Kommentarer