OMXHEX:ROVIO   ROVIO ENTERTAINMENT CORPORATION
See it at boo en brutal bear flagga. Så länge som Widgren håller sig så kommer detta gå ner brutalt mycket kommande tid.

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.