sicktor

Revive therapeutics Ltd on the rise

Lång
CSE:RVV   REVIVE THERAPEUTICS LTD.
RVV har legat i en stabiliseringsfas och inväntat nästa stora katalysator, efter en stor uppgång i december i samband med ett uppsving i hela den psykadeliska sektorn.
Rörelsen har varit plågsamt långsam och nedåtgående.

Nu värkar äntligen vindarna vända, efter en ny notering samt att rykten börjat röra sig angående kommande nyheter har intresset trappats upp.
Nyheterna som framförallt väntas släppas i slutet av juli handlar om ett nytt läkemedel mot Covid-19 som för nuvarande är i slutstadiet av fas 3 studien.


På den tekniska sidan har en stor wedge formats och vi har precis brutit motstånd på 0.50.
Med hjälp av ichimuko cloud och 1 dagars diagramet anser jag att det är svårt att få en tydligare köpsignal.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.