OMXSTO:SAAB_B   SAAB AB SER. B
Avtal på 25 miljarder blev 1 miljard. Överreaktion som vanligt att vänta, fundamentalt värde ger en aktiekurs på cirka 420 kr .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.