Måste säkra min "lön", denna månad fick det bli genom en minskning i Saab men jag ligger fortfarnade tungt. Tror den skall ner en liten bit för att hämta kraft så jag passar på.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.