Luspank

Dubbelbotten i Saab

Lång
OMXSTO:SAAB_B   SAAB AB SER. B
NU har jag redan X antal årslöner i Saab så jag köper inte fler, men sugen blir jag...