OMXSTO:SAGA_B   SAGAX AB B
Sagax , ser ut att det går att kräma ur lite till ur denna aktie om rätvinkliga triangeln gör sitt jobb.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.