OMXHEX:SAMPO   SAMPO PLC A
Sampo : Från Stockpicker
Sampos aktie har utvecklats svagt under de senaste månaderna. Till viss del förklaras detta av Nordeas kräftgång, men detta förklarar bara cirka 80 cent av den eftersläpning relativt index på närmare 5 euro som ägt rum sedan mitten av juli. Lönsamheten i If är fortsatt god, och Ålandsbanken räknar med att bolagets totalkostnadsprocent kommer att ligga under 82 procent för både 2019 och 2020. Detta gör If till det mest lönsamma (noterade) försäkringsbolaget i Norden. Ålandsbanken förväntar sig att Nordea i likhet med övriga nordiska banker kommer att ha en målsättning att distribuera cirka 70 procent av nettoresultatet till aktieägarna i form av ordinarie dividend, samt överskjutande kapital antingen i form av återköp eller bonusdividender.

Sampo värderas till ett P/E-tal på 12 för 2020, vilket innebär en rekordhög rabatt relativt sektorn på cirka 35 procent och är lågt för en kapitallätt verksamhet som If. Ålandsbankens värderingsmodell indikerar fortsatt ett värde på cirka 45 euro per aktie, vilket innebär en kurspotential på drygt 25 procent. I ett huvudscenario uppgår direktavkastningen till 8,4 procent. Ålandsbanken menar att Sampo är klart köpvärd.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.