iusedtowork

Touch and go - Saniona

Lång
OMXSTO:SANION   SANIONA AB
Det här är en buy the dip setup som jag använder för att hitta bra entrys oavsett om det är kortspek eller längre investeringar. Saniona är ett högriskbolag med en mycket spännande produkt. Men vi ska inte gå in på fundamenta nu utan vi ser det från ett rent tradingperspektiv.

Beroende på var man sätter stoppen så är risken 15%. Jag sätter ingen målkurs här utan man får flytta upp stoppen efter hand. Men ha en generös stopp-policy då detta kan bli en multibagger.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.