SLMK

Saniona: uppbrott ur negativ trend

Lång
OMXSTO:SANION   SANIONA AB
Efter en långgående negativ trend har Saniona brutit upp från trendtaket, visserligen ännu under förhållandevis låg omsättning.

Mot bakgrund av insynsköp i december 2021, samt att bolaget har inlett 2022 med tre pågående kliniska studier, anar jag uppsving härifrån. Analysguidens motiverade värde om 37 kr , samt Redeyes bear case ( 40 kr ) och base case (67 kr ) vittnar om den potentiella uppsidan i aktien.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.