Xplosivo

Utförsäljningen slut nu?..

OMXSTO:SANION   SANIONA AB
Stödet vid uppåtgående trendlinjen höll inte för den massiva utförsäljning som kom efter en stor RE för Saniona.
Markant översåld och bottnat (?) vid tidigare golv runt 25 kr , strax ovanför Fibonacci 0.236 nivån.

Stochastic petar sig uppåt, vi ser även vändning i squeezemomentum från röd nivå.

Upp , upp , upp nu...
:)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.