OMXSTO:SAS   SAS AB
SAS verkar inte riktigt klar för att hitta köpare som vill skicka upp priset en bit. Få se hur det ser ut om det kommer ner till 18:-

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.