Investoz

SAVOSOLAR

Lång
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:SAVOS   SAVOSOLAR PLC
Savosolar har detta året vaknat till liv . Ett samarbete med ett stort Kinesiskt företag samt att man har levererat och vunnit upphandlingar har gjort att det ser väldigt ljust ut.

Tekniskt sett så har en "vimpel" formats där röda området kommer agera som motstånd och gröna området som stöd. En Gartley formation syns och det är sannolikt att kursen faller kring 0,07 innan den vänder uppåt.
Om så inte blir fallet så finns ett läge till att agera på och det är efter att R3 och en stängning över röda motståndsområdet blir punkterad med ökad volym och minst 2X ATR. Kurs väntas i sådant fall nå nivåer kring 0,27-0,28.

Datum för lägsta punkt bör vara nådd i mitten på augusti och och i november har SAVOSOLAR troligtvis även brutit sönder sig ifrån "vimpeln".
Kommentera: Ser att jag helt och hållet hade glömt att ställa in stop loss nivåerna korrekt. Bortse ifrån de så länge. Förslag är att placera ut under senast lägsta punkt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.