SUPERINVESTIL18

SBB - nedsida om 16% sedan BEVAKA

Kort
OMXSTO:SBB_B   SAMHÄLLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
Förra analysen på SBB satt mycket fint och vi såg en uppsida om drygt 30% från den nivån som jag ritat ut.

Hade jag inte varit så negativ till index så hade jag förutspått mycket fina nivåer för SBB under de kommande månaderna. Just nu är osäkerheten hög istället vilket är synd.

Jag tror primärt att vi ser ca 35 kr igen inom kort.Då är det mycket viktigt att bevaka hur vi rör oss inom det området. 1. Kommer vi ner till 35 kr och studsar upp (stänger över 36 kr ) så ser jag det som en botten (kommande uppgång). 2. bryter vi däremot under 34 kr (stänger under) så ser jag tyvärr att vi besöker stöd 2. Allt handlar alltså om hur index rör sig och om vi klarar att hålla oss ovanför stöd 1.

Man kan fundera på om det är intressant att ta position kring 35 kr med stoploss strax under 34 kr exempelvis. Men det får ni självklart avgöra själva.
Primär target: 35 kr sedan BEVAKA!
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.