Linus3230

SBB - 70-80% Uppsida

Lång
Linus3230 Uppdaterad   
OMXSTO:SBB_B   SAMHÄLLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
Jag ser väldigt starka händer ta positioner kring nivåerna 12,5 och 15,5 SEK.

Så länge vi inte bryter 15,5 SEK är jag positiv för att ta position i SBB, jag ser isåfall en uppsida till 28 SEK. Bryter vi däremot 15,5 så ska vi besöka 12,5 SEK.
Kommentera:

Ny tekniskanalys ute!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.