MommElridi

Kort - SBB B (spekulering) Entrypris

Kort
MommElridi Uppdaterad   
OMXSTO:SBB_B   SAMHÄLLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
SBB har en nedåtgående trend som en kortare period ser ut att fortsätta.

vi borde röra oss ner mot punkt 5 för att sedan vända till en mer uppåtgående trend.

Jag ser ett entrypris på mellan 14-15kr och därefter ett target på ca 24kr, där är tanken att skala av större delen av innehavet för att säkerställa att trenden har vändt uppåt.
Bildar den däremot en dubbelbotten på kursen 24,8 kan vi se en uppsida till 36-37kr. (Då är en stabil Entrykurs på 29kr).


R/R (entry 14kr) = +70% / -30%, vi har en kvot över 2,5 vilket statisktiskt är en bra trade.

Det finns fortfarande en stor marknadsrisk i detta, där riskbanken förväntas höja räntorna vilket kan drabba fastighetsbolag som SBB.
Rapporteras det fortsatt höga inflationssiffror så kommer troligtvis räntan höjas med fler punkter.

Handel aktiv:
Köpläge enligt analys:

Entry 13-14kr lång till 22 kr.

rapporten (2022-07-14) var okej, inget märkvärdigt, levde inte upp till investerarnas förväntningar.