OMXSTO:SBB_B   SAMHÄLLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
Sedan förra analysen där vi förutspådde över 25% fall så är vi nu i en mycket fin stödzon. 24-26 SEK som jag anser bör hålla, skulle denna zon inte hållas så ser vi en större korrektion.

Tror på vändning härifrån på längre sikt, bra område att skala in sig på.
Handel aktiv: Läge att plocka hem vinst, upp över 16%
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.