OMXSTO:SCA_A   SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. A
SCA i triangelformation. Ev. kommer en kons. vid den här nivån. Sedan är frågan om den går nedåt och hämtar nya köpare eller om dom kommer in på den här nivån. Volymen kanske kan vägleda oss.