OMXSTO:SCA_B   SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. B
SCA gjorde en riktigt longlegged doji i fredags! Tyder på osäkerhet? Att den är på väg mot 100 nivå tror jag skarpt på. Hoppas komma in enl . bild.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.