OMXSTO:SCA_B   SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. B
Aktien bekräftar nu en nivå igen, och troligaste vägen framåt är uppåt - dvs läge att hitta en lämplig entry för lång position.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.