OMXSTO:SCA_B   SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. B
Aktien bekräftar nu en nivå igen , och troligaste vägen framåt är uppåt - dvs läge att hitta en lämplig entry för lång position.