OMXSTO:SCA_B   SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. B
SCA i en fallande kanal. 76-nivå ser ut som en möjlig vändning?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.