jepennn

upgång på g för cellolusa

OMXSTO:SCA_B   SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. B
Cellolusa har gjort en break out ur konsolidering och bildat en uppåtgående trend, och nu inlett en rekyl. Rekylen har hittat stöd på fib 50 nivån och jag väntar på en konformerande candlestick
formationer för att sen köpa för uppgång. RSI närmar sig översåld
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.