OMXSTO:SCA_B   SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. B
Köp: SCA_B 98,12 S/L: 93,2 T/P: 107,96
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.