freddysandin

Kan detta vara ett senario för kommande veckan?

Kort
freddysandin Uppdaterad   
OMXSTO:SCIB   SCIBASE HOLDING AB
Vi bröt igenom triangeln uppåt i fredags, kan vi testa motståndet vid 5,36 vid veckan slut?
Kommentera: Prövning vid 4,16, stängningskurs på måndag blir intressant.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.