OMXSTO:SCOL   SCANDION ONCOLOGY A/S
Idag trillade det in en nyhet som fick ett kursfall på ca. 23% med en viss återhämtning. Det vi kan se i denna enkla analys är att vi befinner oss i en nedåtgående trend med studsar på övre trendlinje samt undre trendlinje. Enligt denna enkla analys kan man själv dra slutsatsen vilket håll vi förmodligen kommer att gå. Ja förväntar mig att vi får en gap fill på sikt men frågan är när?


OMXSTO:SCOL
Försening för Scandion Oncologys Pantax-studie - svårigheter med patientrektyrering (Finwire)
2021-11-08 08:54
Avläsningen av forskningsbolaget Scandion Oncology kliniska fas 1b-studie Pantax kommer att försenas och ske under Q2-Q3 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

Skälen uppges vara en utmanande patientrekrytering.

Tidigare har bolaget beslutat att utvidga studien till Tyskland för att öka rekryteringsgraden och för att internationalisera studien inför den förväntade fas 2-studien. Den tyska myndigheten, GCA, har dock krävt att utformningen av studien ska ändras vilket innebär att patientinskrivningen blir långsammare än tidigare förväntat.

För att öka rekryteringsprocessen ytterligare kommer bolaget att öppna upp ytterligare en rekryteringsplats i Tyskland.

"Det är mycket viktigt att konstatera att tidslinjerna är försenade enbart på grund av en olycklig situation med långsammare rekryteringstakt och effekterna av den förskjutna designen från den tyska behöriga myndigheten. Bortsett från förseningen fungerar studien lika bra som vi kunde ha hoppats på. Vi ser en stark potential i att kombinera SCO-101 med nab-paklitaxel och gemcitabin för första linjens metastaserande eller inoperabel pankreascancer", säger vd Bo Rode Hansen.
Trade stängt: målet nått: Target nådd!
Vi går vidare mot nästa potentiella aktie att tjäna pengar i!

Gilla 👍 & Följ 🧡
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.