Kriscap

Sdiptech testar motstånd vid ATH

Lång
OMXSTO:SDIP_B   SDIPTECH AB SER. B
Intressant spaning

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.