Tobbe999

Vändnings zoner för SECARE

Lång
OMXSTO:SECARE   SWEDENCARE AB
Antingen vänder vi nu vid nuvarande zon eller så får vi mer nergång för att sedan får en push upp ifrån den, bevaka stödzonerna. Rsi på översålda nivåer.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.