OMXSTO:SECU_B   SECURITAS AB SER. B
Säkrar mina 10%, jag kanske återkommer.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.