OMXSTO:SECU_B   SECURITAS AB SER. B
Securitaspå väg nedåt? Resan blir slingrig med 5 vågor?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.