Luspank

Securitas

Kort
Luspank Uppdaterad   
OMXSTO:SECU_B   SECURITAS AB SER. B
Tror vi skall ner mot 148 och hämta ny kraft, SL vid stängning över röd area.
Order avbruten

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.